Tuoteturvallisuuden konsulttipalvelut - suunnittelu ja koulutus

Tarjoamme suunnittelupalveluja turvallisten tuotteiden kehittämiseksi. Ominta alaamme ovat kulutuselektroniikka, sähkölaitteet ja -koneet sekä käyttöesineet. Voimme auttaa myös lääkintälaitteiden turvallisuudessa.

Viranomaisvaatimukset ja kansainvälisten standardien tulkinta

Onko tuotetta koskevat viranomaisvaatimukset ja kansainvälisten standardien tulkinta selkeä? Selvitämme tarvittaessa sovellettavat standardit ja muut vaatimukset.

Riskien kartoittaminen

Autamme riskien kartoittamisessa normaalissa käytössä ja erilaisia väärinkäyttötilanteita ja rikkoutumisia vastaan. Tuotteiden tulee olla turvallisia säilyttää ja käyttää normaalin käytön lisäksi ennalta oletettavissa väärinkäyttötilanteissa. Tuotteen tulee käyttäytyä turvallisesti myös rikkoutuessaan.

Riskien poistaminen

Suunnitellaan yhdessä riskin poistaminen kustannustehokkaasti, sillä aivan kaikkeen ei tarvitse varautua. Mitä aikaisemmin turvallisuusriskit havaitaan, sitä halvempaa on yleensä niiden torjuminen yhdessä muun suunnittelun kanssa.
i

Katselmointi, dokumentointi ja jälkitoimenpiteet

Tuotteen katselmointi, päätösten dokumentointi ja toimenpiteet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Tämä on oleellinen osa mahdollista aiheetontakin syytöstä vastaan. Huolimattomuus ja dokumentoinnin puute voi käydä kalliiksi.
g

Testaus ja sertifiointien tarkistus

Onko tuote testattu ja turvalliseksi todettu? Katsomme vaatimusten pohjalta tarpeelliset testit ja mahdollisesti vaadittavat sertifioinnit.

Tuotteen elinkaari ja seuranta

Mitä tapahtuu tuotteen elinkaaren aikana? Valmistajan vastuu ei rajoitu myynnin aloitukseen. Suunnitellaan yhdessä tarvittava seuranta asiakaspalvelun ja huollon kanssa.

Vika-analyysit

Palautuuko käyttäjiltä epämäärisesti rikkoutuneita tuotteita? Voimme tehdä vika-analyysejä ja selvittää onko vika käyttäjän aiheuttama vai onko tuotteessa turvallisuuspuutteita. Tuotteessa ilmenneisiin puutteisiin kannattaa reagoida välittömästi, mieluiten ennen kuin viranomaiset ehtivät.
Z

Aika toimia

Onko tuotteessa puutteita, jonka vuoksi myynti tulee keskeyttää tai kerätä asiakkailta tuotteet pois?

Tilanne on hyvin valitettava ja kriittinen. Vielä on kuitenkin keinoja suurempien vahinkojen välttämiseksi, kun toimitaan määrätietoisesti ja nopeasti. Ota yhteyttä ja katsotaan mitä on tehtävissä.

Jos kaipaatte lisätietoa tuoteturvallisuudesta kansainvälisillä markkinoilla, voin järjestää alan koulutusta.

Laatu syntyy jokaisesta osatekijästä, niin myös turvallisuus on kaikkien vastuulla. Kaikkien osapuolien on hyvä tuntea perusasiat ja tunnistaa ja raportoida mahdollisia puutteita tuotteiden turvallisuudessa. Siten puutteisiin voidaan reagoida ja tarvittaessa korjata mahdollisimman pienin kustannuksin.

Palvelemme myös englanniksi!