Hannu Lehto

Minulla on yli 10:n vuoden kokemus elektroniikkalaitteiden tuoteturvallisuudesta. Olen luonteeltani turvallisuushakuinen. Minulla on erinomaiset tekniset vianhaku- ja ongelmanratkaisutaidot.  Minulla on laaja kokemus johtamisesta tuotekehitys-projekteissa. Olen johtanut myös kansanvälisiä tiimejä ja laatuasioita. Olen työskennellyt mm. Microsoftin ja Nokian palveluksessa elektroniikan teknologia- ja tuotesuunnittelussa.

Olen luonteeltani järjestelmällinen, analyyttinen ja tarkka. Pidän tavoitteista ja pyrin kehittämään nykyisiä toimintatapoja niiden saavuttamiseksi. Minulle on luontaista kokonaisuuksien hahmottaminen ja eri osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytäminen. Minulla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot suomeksi ja englanniksi.

Saavutuksia

  • Tuoteturvallisuuteen liittyvien riskien hallinta tuotekehityksen aikana: yksityiskohtainen analyysi ja laskenta silmän kuvantamisessa, joka johti tarpeettoman suojakomponentin poistoon ja 4 miljoonan dollarin säästöön.
  • Mahdollisten tuoteturvallisuustapausten tutkinnan johtaminen ja uusien toimintamenetelmien kehittäminen ja työn nopeuttaminen.
  • Liittimien vika-analyysi ja korjaavat toimenpiteet, joilla vikaantuminen väheni 3.5%:sta 0.05%:in.
  • Vioittuneiden komponenttien vika-analyysi ja puutteiden löytäminen tuotanto- ja testausprosessista.

Koulutus

  • 2011    Randall Goodden: Product safety & Liability Prevention Seminar.
  • 1994    Sähkötekniikan DI